Avikana

Případové studie

Pečovatelské služby

 

Optimalizace Pečovatelské Služby
- Efektivní Plánování Směn
a Ucelená Evidence Klientů

Podívejte se, jak jsme změnili svět pečovatelských služeb, zefektivnili plánování směn a vylepšili správu informací o klientech.

 

 

Problém & řešení

Sdílení, poskytovatel pečovatelských služeb specializující se na péči o starší klienty, stál před výzvami, které omezovaly efektivitu a kvalitu jeho služeb. Hlavními problémy bylo zdlouhavé manuální plánování směn pro pečovatelky, náchylné k chybám, a nedostatečný přehled o potřebách a informacích klientů. Tyto výzvy vyžadovaly systematické a inovativní řešení pro zlepšení organizace práce a personalizaci péče.

2

Identifikované problémy

 

Problém

Řešení

Dopad

 

Problém

Zdlouhavý a chybový manuální proces, vedoucí k neefektivnímu rozložení péče.

Řešení

Implementace automatického systému pro plánování směn založeného na kritériích a vzdálenosti od klientů.

Dopad

Redukce potřeby manuálního plánování

Snížení chyb při plánování směn

Rychlejší adaptace na neočekávané změny


Problém

Absence efektivního systému pro správu a evidenci informací vedla k nedostatečné individualizaci péče.

Řešení

Vytvoření komplexní databáze s detailními informacemi o pečovatelkách a klientech.


Dopad

Možnost poskytovat individualizovanou péči dle potřeb klientů.

Zvýšení kvality poskytované péče.

Větší spokojenost klientů a zlepšení komunikace.

 

Po implementaci těchto změn jsme dosáhli výrazného zlepšení ve svých operacích. Automatické plánování směn a vytvoření databáze klientů a pečovatelek vedly k efektivnějšímu a přesnějšímu rozdělování pracovních úkolů, lepší individualizaci péče a zvýšené spokojenosti jak klientů, tak pečovatelek. Celkově došlo k zlepšení kvality poskytovaných služeb a zefektivnění interních procesů.

 

 

 

Systém pro automatické plánování směn

Implementací systému pro automatické plánování směn jsme umožnili efektivnější a přesnější rozvrhování pracovních sil. Tento systém zefektivnil proces plánování a snížil riziko chyb při rozdělování směn mezi pečovatelky.

 

 

 

 

 

Hledáte podobné řešení pro vaši firmu? Napište nám