Avikana

Případové studie

Průmysl

 

Modernizace a digitalizace Procesů v Galvanické Lakovně

Pomohli jsme překonat technologické bariéry a nastolit novou éru digitalizace v galvanické lakovně.

 

 

Problém & řešení

Galma, specializovaná galvanická lakovna, čelila výzvám, které brzdily její růst a konkurenceschopnost v oblasti povrchových úprav kovových komponent. Kritické problémy zahrnovaly rozptýlený software, nedostatek uceleného přehledu o operacích a zásobách, nekompletní evidenci zaměstnanců a nedostatečnou podporu procesů dle normy IATF 16949. Tyto problémy vyžadovaly komplexní digitalizaci a modernizaci procesů, aby bylo možné zlepšit efektivitu, snížit chybovost a posílit celkovou výkonnost.

2

Identifikované problémy

 

Problém

Řešení

Dopad

 

Problém


Používání různých softwarových aplikací vedlo k rozptýleným datům a nedostatečnému propojení mezi procesy.

Řešení


Nasazení centralizovaného datového skladu pro integraci všech relevantních dat a propojení softwarů.

Dopad

Efektivnější řízení a lepší plánování díky centralizovaným datům.

Integrace systémů vedla ke snížení chyb.


Problém


Nedostatek srozumitelného a aktuálního přehledu o stavu operací a zásob. 

Řešení


Vytvoření Business Intelligence (BI) přehledů pro snadný přístup k důležitým údajům a sledování výkonnosti.


Dopad

Snadnější sledování a analýza klíčových obchodních údajů.

Lepší adaptabilita a efektivnější využití kapacit.


Problém


Nedostatečný systém pro evidenci zaměstnanců a plánování školení. 


Řešení


Implementace intranetového systému s podporou IATF, včetně organizace struktury, plánování směn a školení.


Dopad

Efektivnější sledování kvalifikací a plánování školení.

Podpora pro splnění standardů IATF 16949.


Problém


Nedostatek systémové a procesní podpory pro splnění standardů IATF 16949. 


Řešení


Integrace systému pro plánování a řízení výrobních procesů, který podporuje normy IATF.


Dopad

Lepší přizpůsobení se průmyslovým standardům.

Lepší plánování a řízení výroby.

 

Implementací těchto řešení jsme dosáhli výrazného zlepšení v procesech, což vedlo ke zvýšené efektivitě, lepšímu přehledu a kontrole nad operacemi, snížení chyb, lepšímu řízení školení zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti v oboru.

 

 

 

Integrace systémů a vizualizace dat v galvanické lakovně

Při modernizaci procesů v galvanické lakovně jsme integrovali různé systémy do centralizovaného datového skladiště a vytvořili vizualizační nástroje pro lepší přehled a řízení výrobních procesů, což zvýšilo efektivitu a snížilo chybovost.

 

 

 

 

 

Hledáte podobné řešení pro vaši firmu? Napište nám