Avikana

Případové studie

Servis

 

Digitalizace správy zakázek a výjezdů pro servisní firmu

Digitální řešení může přeměnit chaos v servisní firmě na efektivní systém správy. Přečtěte si, jak jsme transformovali správu zakázek a výjezdů.

 

 

 

 

Problém & řešení

Servisní firma O.K. Chlazení, Chlazení Špaček a K-mont, specializovaná na opravy a údržbu průmyslového zařízení, čelila významným výzvám ve správě svých zakázek a výjezdů techniků. Klíčovými problémy byla nepřehledná správa zakázek uložených v papírové podobě, nedostatečná evidence výjezdů, komplikovaná správa informací skrze excelové tabulky a nedostatek údajů o zákaznících. Tyto faktory vedly k neefektivnosti, zpožděním a zvýšenému riziku chyb, což omezovalo schopnost firmy poskytovat rychlé a přesné služby.

4

Identifikované problémy

 

Problém

Řešení

Dopad

 

Problém


Informace o zakázkách byly uloženy v papírové podobě, což vedlo k ztrátám a neefektivitě.​​​​​​

Řešení


Digitalizace zakázek a vytvoření centralizovaného systému pro jejich evidenci a správu.

Dopad

Rychlejší a efektivnější správa zakázek.

Minimalizace ztrát dat a zlepšení přesnosti informací.

Umožnění snadného sledování a aktualizací stavu zakázek.


Problém


Absence spolehlivého systému pro evidenci a plánování výjezdů servisních techniků.

Řešení


Implementace plánovacího systému a mobilní PWA aplikace pro techniky.


Dopad

Efektivnější přidělování zakázek a správa výjezdů.

Zvýšená přehlednost a kontrola nad výjezdy.

Zlepšení včasnosti a efektivity servisních výjezdů.


Problém


Spoléhání na nepřehledný systém excelových tabulek pro správu informací. 

Řešení


Eliminace používání Excelových tabulek a integrace dat do centralizovaného systému.


Dopad

Značné snížení rizika chybných dat a nedorozumění.

Zlepšení organizace a správy dat.


Problém


Absence centralizovaného a aktuálního záznamu o zákaznících. 

Řešení


Nasazení CRM systému pro pečlivou evidenci informací o zákaznících.


Dopad

Personalizovanější a efektivnější komunikace.

Zlepšení komunikace s klienty, včetně informování pomocí SMS.

Umožnění lepšího porozumění a reakce na požadavky zákazníků.

 

Po implementaci těchto změn jsme dosáhli výrazného zvýšení efektivity ve správě zakázek a výjezdů, což vedlo k lepší organizaci, zvýšené spokojenosti zákazníků a zlepšenému vztahu se zákazníky. Klient také získal ucelené statistiky pro lepší pochopení chodu celé firmy.

 

 

 

Digitální dashboard pro správu servisních zakázek a výjezdů

Vytvořili jsme pokročilý digitální systém pro správu zakázek a plánování výjezdů servisních techniků, který umožnil rychlejší a efektivnější reakci na potřeby zákazníků a snížení chyb způsobených manuálním zpracováním dat.

 

 

 

 

“Díky WebRexu jsme získali softwarové řešení přizpůsobené na míru

našim potřebám. Umožnilo nám zpřehlednit naše zakázky, zautomatizovat

některé procesy a odbourat stohy papírů. Jednání firmy je velice

vstřícné a komunikativní.”

 

Hledáte podobné řešení pro vaši firmu? Napište nám