Avikana

Případové studie

CNC

 

Modernizace Procesů v CNC a Kovovýrobě - Zlepšení Správy Zakázek, Skladu a Personální Evidence

Pomohli jsme optimalizovat výrobní procesy a zlepšit správu zakázek a skladu.

 

 

Problém & řešení

Profilas, specializovaná firma v oboru CNC zpracování a kovovýroby, stála před výzvami, které komplikovaly efektivitu a řízení jejích výrobních procesů. Firma se potýkala s obtížemi v zpřehlednění správy zakázek, nedostatečnou evidencí skladových zásob a chybějící systematickou evidencí zaměstnanců. Tyto problémy nejen způsobovaly ztrátu času a potenciální zpoždění, ale také omezovaly schopnost firmy efektivně řídit materiály a pracovní síly.

3

Identifikované problémy

 

Problém

Řešení

Dopad

 

Problém


Firma měla obtíže s plánováním, sledováním a řízením zakázek, což vedlo k ztrátě času a potenciálním zpožděním.

Řešení


Zavedení systému pro snadnou a systematickou správu zakázek od přijetí až po dokončení.

Dopad

Lepší sledování a reakce na změny v poptávce.

Díky efektivnější správě zakázek došlo ke zvýšení efektivity výrobního procesu.

Lepší plánování a řízení zakázek vedlo k minimalizaci zpoždění.


Problém


Absence systematické evidence skladových zásob znesnadňovala správu materiálů a plánování výroby. 

Řešení


Implementace systému pro evidenci a sledování skladových zásob.


Dopad

Lepší řízení materiálů a snížení nákladů.

Systematická evidence zásob umožnila přesnější plánování výroby.

Efektivnější správa skladu vedla k redukci plýtvání materiály a nákladů.


Problém


Neexistovala systematická evidence zaměstnanců a jejich docházky, což ovlivňovalo řízení pracovních sil. 


Řešení


Nasazení docházkového systému s terminály, čtečkami karet a RFID čipů, QR a EAN čtečkami.


Dopad

Docházkový systém usnadnil evidenci a plánování pracovního času.

Čtečky a RFID systémy přinesly přesnější a efektivnější sledování docházky.

Lepší plánování pracovního času a optimalizace pracovních směn.

 

Každý z těchto problémů byl řešen pomocí konkrétních technologických a organizačních změn, což vedlo k řadě kladných dopadů, od zvýšení efektivity a snížení nákladů po lepší řízení zdrojů a pracovních sil.

 

 

 

Dashboard pro správu zakázek
a skladových zásob

Vytvořili jsme komplexní dashboard pro sledování a správu zakázek a skladových zásob, což umožnilo klientovi získat lepší přehled o výrobním procesu a efektivněji řídit materiály a pracovní síly.

 


 

 

 

Hledáte podobné řešení pro vaši firmu? Napište nám