Avikana

Případové studie

Strojírenství

 

Modernizace Asociace českých nábytkářů - Inovace Hlasovacího Webu a Zpravodajského Portálu

Vytvořili jsme nový hlasovací web pro nábytek roku a zpravodajský portál o nábytku.

 

 

Problém & řešení

Asociace českých nábytkářů čelila výzvám spojeným s komunikací a zapojením členů ve svém sektoru. Hlavní problémy zahrnovaly potřebu efektivního hlasovacího systému pro soutěž Nábytek Roku a nedostatečný zpravodajský portál pro sdílení informací v nábytkářském průmyslu. Tyto výzvy vyžadovaly komplexní řešení, aby se zlepšila angažovanost, komunikace a informovanost v rámci asociace a jejího odvětví.

2

Identifikované problémy

 

Problém

Řešení

Dopad

 

Problém


Potřeba efektivního a snadného způsobu hlasování a hodnocení pro každoroční soutěž Nábytek Roku

Řešení


Vytvoření webové stránky s integrovaným hlasovacím systémem pro hlasování a hodnocení nominovaných nábytkových produktů

Dopad

Hlasovací systém zjednodušil proces hlasování a vyhlašování vítězů

Systém umožnil transparentní a objektivní hodnocení produktů.


Problém


Potřeba platformy pro sdílení zpráv, informací a článků v rámci nábytkářského průmyslu. 

Řešení


Vytvoření zpravodajského portálu s editačním systémem pro články, umožňujícím snadnou publikaci a sdílení informací.


Dopad

Portál se stal centrálním bodem pro sdílení informací, což zlepšilo komunikaci v průmyslu.

Nové online platformy pomohly zvýšit zájem a aktivní účast členů asociace.

Rychlejší a efektivnější distribuce důležitých novinek a informací v odvětví.

 

Implementací těchto řešení jsme dosáhli významného pokroku ve zlepšení komunikačních kanálů a angažovanosti členů. Nově zavedený hlasovací web pro soutěž Nábytek Roku a zpravodajský portál nejenže zefektivnily procesy, ale také posílily postavení asociace v konkurenčním prostředí.

 

 

 

Webové rozhraní hlasovacího systému pro soutěž Nábytek Roku

Vytvořili jsme uživatelsky přívětivé webové rozhraní pro hlasování v soutěži Nábytek Roku, což umožnilo členům asociace a veřejnosti snadné hlasování a hodnocení produktů. Tím se podstatně zlepšila interaktivita a angažovanost v nábytkářském odvětví.

 


 

 

 

Hledáte podobné řešení pro vaši firmu? Napište nám