Avikana

Případové studie

Potravinářství

 

Transformace Procesů v Potravinářském Průmyslu - Kvalita, Efektivita a Personální Řízení

Jak jsme přetvořili procesy, od zlepšení kontroly etiket až po efektivní personální řízení.

 

 

Problém & řešení

Společnost Bidfood, významný výrobce a distributor potravin, se potýkala s výzvami, které brzdily její růst a konkurenceschopnost v rychle se vyvíjejícím potravinářském průmyslu. Klíčovými problémy byly nedostatečná kontrola etiket na výrobcích, což ohrožovalo splnění regulačních požadavků, špatný přehled o průběhu projektů a zavádění nových produktů, a neefektivní procesy náboru zaměstnanců. Tyto problémy vyžadovaly komplexní a strategickou transformaci stávajících procesů, aby bylo možné zvýšit efektivitu, kvalitu a celkovou výkonnost firmy.

3

Identifikované problémy

 

Problém

Řešení

Dopad

 

Problém


Nedostatečná kontrola nad tiskem etiket na produktech, vedoucí k problémům s regulacemi a zákazníky.

Řešení


Vytvoření centralizovaného systému pro kontrolu a správu etiket na výrobcích.

Dopad

Větší shoda s regulačními požadavky a zvýšená důvěra zákazníků.

Snižování rizika chyb a nesrovnalostí na etiketách.

Rychlejší a přesnější tisk etiket.


Problém


Obtíže se sledováním pokroku projektů a efektivním zaváděním nových produktů na trh. 

Řešení


Implementace systému projektového řízení pro sledování průběhu a stavu projektů.


Dopad

Lepší řízení a úspěšnost projektů a nových produktů.

Lepší přehled o stavu a pokroku projektů.

Zefektivnění procesu zavádění nových produktů.


Problém


Potřeba zlepšit proces náboru a získat lepší přehled o kandidátech na pracovní místa. 


Řešení


Systém pro nábor zaměstnanců pro zlepšení průběhu náborového procesu.


Integrace s externím docházkovým systémem pro kontrolu docházky.


Systém pro generování HR statistik pro analýzu a plánování personálních potřeb.


Dopad

Efektivnější nábor a řízení pracovní síly.

Lepší kontrola docházky zaměstnanců.

Využití HR statistik pro strategické plánování personálních zdrojů.

 

Díky implementaci těchto změn se Bidfood stal efektivnějším a konkurenceschopnějším.

 

 

 

Systém kontroly etiket a projektového řízení

Zavedením systému kontroly etiket a projektového řízení jsme umožnili klientovi zlepšit shodu s regulačními požadavky a efektivněji řídit zavádění nových produktů na trh. Tím se zvýšila kvalita výrobků a efektivita projektů.

 

 

 

 

 

Hledáte podobné řešení pro vaši firmu? Napište nám