Avikana

Zpět na produkty

 

Schvalovací kolečko: Kvalita a efektivita
v každém kroku


Schvalovací kolečko ve výrobní firmě je proces nebo systém, který zajišťuje, že všechny klíčové fáze výrobního projektu nebo produktu projdou nezbytným schvalováním různými odděleními nebo osobami ve firmě předtím, než postoupí do další fáze. Tento proces je často zaveden s cílem zvýšit kontrolu kvality, efektivitu a bezpečnost produktů nebo projektů.

 

 

 • Definice kritérií: Nejprve se stanoví kritéria, která musí být splněna v každé fázi projektu nebo výrobního cyklu produktu.
   
 • Přezkoumání: V každé klíčové fázi projektu nebo produktu je materiál nebo dokumentace předložena k přezkoumání a schválení zainteresovanými stranami, které mohou zahrnovat týmy pro výzkum a vývoj, výrobu, kvalitu, finance, marketing a další relevantní oddělení.
   
 • Schvalování: Každá zainteresovaná strana prověří materiál nebo dokumentaci s ohledem na své specifické oblasti zájmu a posoudí, zda splňuje stanovená kritéria. Mohou schválit pokračování projektu nebo požadovat úpravy.
   
 • Iterace: Pokud jsou požadovány úpravy, materiál nebo dokumentace se vrací k odpovědné osobě nebo týmu k přepracování. Tento cyklus se opakuje, dokud nejsou všechny zainteresované strany spokojeny a materiál nebo projekt neobdrží konečné schválení.

 

 

 

 • Pokračování do další fáze: Po získání potřebných schválení může projekt nebo produkt postoupit do další fáze vývoje nebo výroby.

Schvalovací kolečko pomáhá zajistit, že každý aspekt projektu nebo produktu je důkladně přezkoumán a optimalizován, což minimalizuje riziko chyb, zvyšuje spolehlivost výsledného produktu a podporuje multidisciplinární spolupráci v rámci organizace.

 

 

Na základě Vašich potřeb Vám připravíme řešení přímo na míru.