Avikana

Zpět na produkty

 

Projektové řízení
Od nápadu k úspěchu, bezproblémověProjektové řízení je komplexní systém, který umožňuje efektivní organizaci a správu různorodých projektů. Přehledné diagramy a harmonogramy.

 

Projektové řízení představuje integrovaný přístup, který kombinuje tyto nástroje a metody s cílem zlepšit plánování, provedení a kontrolu projektů, zvýšit jejich pravděpodobnost úspěchu a maximalizovat hodnotu pro organizaci.

 

 • Harmonogram projektu: Základní kámen každého projektu, který poskytuje detailní plán všech fází, úkolů a milníků, zajišťující, že projekt bude dokončen včas.
   
 • Struktura rozpisu práce projektu: Hierarchické uspořádání všech úkolů a aktivit nezbytných pro dokončení projektu, což usnadňuje jejich sledování a správu.
   
 • Ekonomika projektu: Detailní přehled všech finančních aspektů projektu, včetně rozpočtu, nákladů a odhadů, s důrazem na porovnání plánovaných výdajů oproti skutečným.
   
 • Evidence času a deadline: Systém sledování, který umožňuje zaznamenávat strávený čas na úkolech a monitorovat klíčové termíny, s možností porovnání plánovaných a skutečných časových rámců.

 

 

 • Plánovaná hodnota projektu: Metrika, která hodnotí plánovaný pokrok projektu ve vztahu k odhadovaným nákladům, umožňuje předvídat výkonnost a efektivitu.
   
 • Vytváření šablon projektů: Funkce, která umožňuje uživatelům vytvářet a ukládat šablony pro běžné typy projektů, čímž se zjednodušuje a zrychluje plánování nových projektů.
   
 • Vedení úkolů na projektech: Robustní systém správy úkolů, který zahrnuje přiřazování úkolů, sledování postupu a zajištění odpovědnosti členů týmu.
   
 • Diagramy práce: Vizuální nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy nebo síťové diagramy, které poskytují jasný přehled o časování a závislostech mezi úkoly.
   
 • Osobní dashboardy: Přizpůsobitelné rozhraní, které umožňuje jednotlivým uživatelům sledovat jejich úkoly, projektové aktivity a výkonnost v reálném čase.

Na základě Vašich potřeb Vám připravíme řešení přímo na míru.