Avikana

Zpět na produkty

 


Podpora IATF:
Vaše cesta
ke standardům kvality


 

Představujeme Vám naši nejnovější inovaci – modul zaměřený na podporu normy IATF, specificky vytvořený pro společnosti, které jsou zavázány k dodržování standardů IATF.


 

 

 

 

Firmy, které se zavázaly dodržovat standardy IATF (Mezinárodní automobilový úkolový směrnice pro správu kvality), musí splňovat několik klíčových požadavků, co se týče organizační struktury, školení a dovedností:

Organizační struktura:

 • Jasně definované role, odpovědnosti, pravomoci: Je nutné mít jasně stanovené role, odpovědnosti a pravomoci pro všechny úrovně organizace, aby bylo zajištěno efektivní řízení kvality.
   
 • Zapojení vedení: Vedení musí aktivně podporovat systém řízení kvality a prokazovat své závazky k neustálému zlepšování.
   
 • Zástupce pro řízení kvality: Organizace by měla mít určeného zástupce vedení, který bude mít odpovědnost a pravomoc zajistit, že systém řízení kvality je implementován a udržován.


 

 

 

Školení:

 • Pravidelná školení: Všechny relevantní zaměstnance je třeba pravidelně školit v oblastech, které se týkají jejich práce a požadavků IATF, včetně specifických školení týkajících se kvality.
   
 • Záznamy o školení: Je důležité uchovávat záznamy o všech školicích akcích a hodnoceních efektivity školení.
   
 • Způsobilost zaměstnanců: Firma musí zajistit, že zaměstnanci jsou řádně způsobilí pro svou roli, včetně nezbytných certifikací nebo speciálních školení.

Dovednosti:

 • Identifikace dovedností: Je nutné identifikovat klíčové dovednosti potřebné pro různé role ve firmě, které jsou nezbytné pro dosažení a udržení kvality podle IATF.
   
 • Rozvoj a hodnocení dovedností: Firma by měla pravidelně hodnotit dovednosti svých zaměstnanců a zajistit jejich neustálý rozvoj s cílem splnit standardy IATF.
   
 • Plánování nástupnictví a kariérního růstu: Je důležité mít plány pro nástupnictví a kariérní růst zaměstnanců, aby byla zajištěna kontinuita znalostí a dovedností důležitých pro splnění standardů IATF.

Pracovní pomůcky:

 • Vedeme podrobnou evidenci všech pracovních pomůcek, včetně jejich stavu, umístění a odpovědných osob.
   
 • Plán údržby a kalibrace pro zajištění, že všechny pomůcky jsou v optimálním stavu a připraveny k použití, což minimalizuje riziko chyb a zvyšuje efektivitu procesů.
   
 • Systém notifikací, který automaticky upozorní na nadcházející termíny údržby, kalibrace nebo výměny, aby byla zajištěna nepřetržitá shoda s normami IATF.
 • Integraci s kalendářem, která umožňuje snadný přehled o plánovaných kontrolách a údržbě, což usnadňuje organizaci a plánování práce.

Modul pro podporu normy IATF doporučujeme rozšířit o modul Řízení změn a rizik a o modul Schvalovací kolečko

 

 


  

Na základě Vašich potřeb Vám připravíme řešení přímo na míru.