Avikana

Zpět na produkty

 

Plánování
- výroby
- směn
- zakázekPlánování je zásadní součástí správy jakékoli organizace, zvláště pak ve výrobních společnostech, kde je klíčové efektivně koordinovat výrobní procesy, směny pracovníků a realizaci zakázek. Efektivní plánování umožňuje organizaci optimalizovat využití svých zdrojů, minimalizovat průstojové časy a maximalizovat produktivitu.

 

Plánování výroby

Plánování výroby zahrnuje stanovení, co, kdy a v jakém množství bude vyráběno, s ohledem na dostupné kapacity strojů, materiálů a pracovní síly. Zahrnuje rovněž předvídání budoucích výrobních potřeb na základě poptávky trhu, historických dat a předpokládaných trendů.

Cílem je zajistit plynulý a kontinuální výrobní proces bez zbytečných přerušení nebo nadměrných zásob.

Plánování směn

Plánování směn se zaměřuje na efektivní rozdělení pracovních sil během různých časových období, obvykle s cílem pokrýt všechny výrobní potřeby a zachovat kontinuitu práce.

Zahrnuje rozvrhování pracovníků na různé směny tak, aby byly zajištěny dostatečné kapacity pro výrobu a zároveň aby byly respektovány pracovněprávní normy a potřeby zaměstnanců.

Možnost propojení s modulem Docházka

 

 

 

Plánování zakázek

Plánování zakázek se zabývá koordinací a řízením jednotlivých výrobních zakázek od jejich přijetí až po dodání. Zahrnuje sledování pokroku práce, řízení výrobních lhůt a zajištění, že všechny zakázky jsou dokončeny včas a podle požadavků zákazníků.

Dobře spravované plánování zakázek pomáhá udržet spokojenost zákazníků a zvyšuje efektivitu výrobního procesu.

 

 

Na základě Vašich potřeb Vám připravíme řešení přímo na míru.