Avikana

Zpět na produkty

 

Docházka 
Jednoduchost
Přehled
Efektivita
Docházkový systém je nezbytným nástrojem pro moderní organizace, který zajišťuje přesné a efektivní sledování pracovní doby zaměstnanců. 

 

 

Díky pokročilým funkcím, jako je automatické vyhodnocování přesčasů, správa dovolených a nepřítomností, stejně jako možnost integrace s moduly pro výpočet mezd a správu lidských zdrojů, je modul docházka nejen nástrojem pro sledování času, ale také podporuje strategické řízení lidských zdrojů.

Modul nabízí flexibilitu pro nastavení pravidel docházky podle specifických potřeb organizace a jejích pracovních směn, včetně možnosti definovat různé typy pracovních režimů, jako jsou kancelářská práce, práce na dálku nebo směnný provoz.

Integrace s intranetovým systémem zajišťuje, že všechny informace jsou bezpečně uloženy a snadno dostupné z jednoho centrálního místa. To usnadňuje komunikaci mezi HR oddělením, manažery a zaměstnanci, zvyšuje transparentnost a pomáhá udržovat vysokou úroveň organizační disciplíny. S modulovým přístupem lze docházku snadno rozšířit o další funkce, jako jsou analytické nástroje pro hodnocení výkonnosti a plánování pracovních sil, což činí tento systém nepostradatelným nástrojem pro moderní organizace zaměřené na optimalizaci a efektivitu.

 

 

 

Mezi klíčové funkce patří:

 • Záznam příchodu a odchodu: Umožňuje zaměstnancům jednoduše zaznamenávat čas příchodu do práce a odchodu z ní, což poskytuje základ pro výpočet odpracovaných hodin.
   
 • Evidenci přestávek: Zaměstnanci mohou zaznamenávat své přestávky, včetně oběda, což umožňuje přesnější odhad skutečně odpracovaného času.
   
 • Specializované záznamy: Systém umožňuje evidenci speciálních událostí jako návštěvy lékaře nebo jiných osobních nebo lékařských absencí, což usnadňuje správu a sledování těchto situací. Obsahuje procesy pro ověřování a schvalování dokumentů souvisejících s nemocemi nebo návštěvami lékaře, což zajišťuje dodržování interních politik a právních předpisů.
   
 • Možnost editace záznamů: Pověřené osoby, obvykle manažeři nebo HR specialisté, mají možnost upravovat záznamy v případě chyb nebo nejasností, schvalovat absence, jako jsou dovoelné, nemoci apod. což zajišťuje správnost a přesnost dat.
   
 • Hlášení chybějících záznamů: Systém automaticky identifikuje a upozorňuje na chybějící nebo neúplné záznamy, což umožňuje rychlé řešení potenciálních problémů.
   
 • Exporty pro mzdové systémy: Docházkový systém poskytuje možnost exportovat data do mzdových systémů, což usnadňuje výpočet mezd a snižuje administrativní nároky.
   
 • Přehledné statistiky: Manažeři a HR specialisté mají přístup k detailním statistikám a reportům, které poskytují ucelený přehled o pracovní době, přestávkách, absencích a přesčasech zaměstnanců.
   
 • Portál pro zaměstnance: Zaměstnanci mají přístup k osobním docházkovým záznamům přes uživatelský portál, což zvyšuje transparentnost a umožňuje jim lepší plánování a sledování své práce.

Na základě Vašich potřeb Vám připravíme řešení přímo na míru.